Σχετικά

Η εταιρία μας Νίκος Μάμαλης δραστηριοποιείται από το έτος 2001 στον τομέα των κτηνοτροφικών μηχανημάτων και κατασκευών, καθώς και του αγροτικού εξοπλισμού.

Αυτή η εμπειρία μας καθιστά την πλέον έμπειρη στην περιοχή της Θεσσαλίας, ενώ με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε αναλαμβάνουμε την υλοποίηση έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας δραστηριοποιείται δυναμικά στην ειδική περιοχή των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων γουνοφόρων ζώων

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας όπου παρουσιάζονται μερικά μόνο από τα έργα που έχουμε υλοποιήσει και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε οποιαδήποτε επιμέρους ανάγκη στην οποία μπορούμε να ανταποκριθούμε. 

Επικοινωνία